Sunday, July 18, 2010

സകുടുംബം !!പച്ചപ്പിന്റെ മറവില്‍ ഒരു സന്തുഷ്ട കുരങ്ങു കുടുംബം.

മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തേ ഒരു ഹില്‍ സ്റ്റേഷനായ ലോണാവാലായില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

No comments: